W związku z sytuacją epidemiologiczną na zajęciach obowiązują następujące zasady ( na podstawie www.rpo.gov.pl )

  • Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk
  • W zajęciach uczestniczyć mogą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
  • Zajęcia organizowane są w nielicznych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy kursantami co najmniej 1,5 metra.
  • Każdy uczestnik powinien posiadać swoje przybory rysunkowe i szkicownik lub brystol do własnego użytku.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z klas I-VIII


Zapraszamy na zajęcia z rysunku dzieci i młodzież z klas V-VIII szkoły podstawowej. Spotkania skierowane do młodych miłośników sztuki, dla których szkolne zajęcia plastyczne tylko zaostrzają apetyt na prawdziwy kontakt z twórczością artystyczną. Warsztaty mają pokazać uczestnikom co tak naprawdę umożliwia „ładne” rysowanie. Kim możemy zostać wykorzystując swój talent plastyczny? Poznamy w praktyce czym zajmuje się architekt, malarz, grafik, architekt wnętrz, designer, projektant mody i sami wykonamy własne projekty pokoju, ubrań, opakowań, rysujemy martwe natury i uczymy się rysować postać oraz zwierzęta.  Nieograniczone wymaganiami uczelnianymi i czasem pozostałym do egzaminów zajęcia pozwalają na poznanie różnorodnych technik artystycznych, ale także poza programem podstawowym, realizowaniem tematów na życzenie uczestników czy też projektów konkursowych.


Zajęcia dla kandydatów na uczelnie wyższe


Kurs Rysunku dla kandydatów na uczelnie architektoniczne i artystyczne to cykl zajęć poruszających wszystkie najważniejsze zagadnienia z podstaw rysunku i kompozycji. Zajęcia rozpoczynają się, w zależności od tematyki spotkań, wprowadzeniem teoretycznym dla lepszego zrozumienia realizowanych następnie ćwiczeń praktycznych, jakimi są krótkie zadania projektowe, symulacje egzaminów czy tez studium postaci i martwej natury. Nieodłącznym elementem spotkań są korekty powstających na nich prac, które są na bieżąco konsultowane z prowadzącymi. Uczniowie dowiadują się o atutach swoich rysunków oraz otrzymują niezbędne wskazówki dla uzyskania coraz to lepszych efektów pracy. Po każdych zajęciach uczniowie dostają wytyczne odnośnie zadań domowych i propozycji indywidualnych ćwiczeń.Egzaminy


Jedno z pierwszych i najczęściej zadawanych pytań to: jak wyglądają egzaminy na architekturę i ASP?
W zależnosci od miejsca lokalizacji uczelni, na którą zdaje kandydat wymogi egzaminacyjne są różne, jednak ideowo zbliżone. Ich główny cel to zbadanie umiejętności przyszłych studentów,

tj. wyobraźnia przestrzenna, warsztat rysunkowy, kreatywność, etc.  


 

Na ogólną ocenę,   sumę   punktów    rekrutacyjnych,   składają    się    te    uzyskane z wyznaczonych przedmiotów maturalnych oraz punkty z wewnętrznego egzaminu predyspozycji do zawodu.  W większości przypadków ogranicza się on do stworzenia jednego lub kilku prac rysunkowych z wyobraźni na zadany temat, w określonym czasie, lub narysowaniu zbioru przedmiotów czy też postaci z natury. Ocenie podlegają, m.in. kompozycja, analiza i rozwiązanie problemu, zgodność z tematem, umiejętności manualne.

 

Inną z form sprawdzianu jest chociażby test predyspozycji do zawodu architekta obowiązujący na Politechnice Gdańskiej,

czy też zadania opisowe wraz z budową makiety na Politechnice Warszawskiej.

    Jeżeli chodzi o egzaminy na wyższe uczelnie artystyczne (ASP) temat przedstawia się podobnie.

W ramach rekrutacji organizowany jest egzamin z rysunku i malarstwa. Dodatkowo część tego typu szkół wymaga przedstawienia przysłowiowej  „teczki”, czyli zbioru prac malarskich i rysunkowych, które wraz z pracami wykonanymi na egzaminach stanowią podstawę do oceny twórczości kandydata.

Egzamin wewnętrzny to zazwyczaj studium natury oraz sprawdzian kierunkowy (w drugim etapie) - czyli temat, bądź kilka zagadnień do zrealizowania za pomocą określonych technik wyrazu artystycznego. Może być to odpowiedź na zadany temat hasłowy i realizacja rysunkowa (kierunki artystyczne: malarstwo, grafika, etc.) czy też, np. zbudowanie makiety o określonych parametrach (architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, etc.)