Zajęcia

Kurs rysunku dla kandydatów na uczelnie wyższe to cykl zajęć poruszających wszystkie najważniejsze zagadnienia z podstaw rysunku, geometrii wykreślnej i komponowania przestrzennego (dla kierunków takich jak: architektura, wzornictwo, architektura wnętrz) lub dodatkowo z podstaw malarstwa (dla kierunków artystycznych). 

Zajęcia rozpoczynają się, w zależności od tematyki spotkań, wprowadzeniem teoretycznym dla lepszego zrozumienia realizowanych następnie ćwiczeń praktycznych, jakimi są  krótkie zadania projektowe, symulacje egzaminów czy też studium postaci i martwej natury. Nieodłącznym elementem spotkań są korekty powstających na nich prac, które na bieżąco konsultujemy z uczestnikami. Uczniowie dowiadują się o atutach swoich rysunków oraz otrzymują niezbędne wskazówki dla uzyskania coraz to lepszych efektów pracy. 


Kurs rysunku dla dzieci i młodzieży  porusza tematykę podstaw rysunku, malarstwa, grafiki.

Zajęcia są zróżnicowane, choć głównie oparte na nauce rysunku realistycznego

Na pierwsze zajęcia zabierzcie ze sobą dotychczasowe prace, kilka ołówków o różnej miękkości zaczynając od 2B wzwyż, gumkę do mazania

oraz brystol 50x70cm (grupa licealna).

Bardzo chętnie obejrzymy Wasze dotychczasowe prace, dadzą nam pełen obraz

umiejętności rysunkowych.

Zapisy

Zapisy przeprowadzamy na pierwszych zajęciach bezpośrednio w pracowni. Można jednak dołączać do grup w trakcie roku szkolnego, w takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia szczegółów.

Egzaminy

Jedno z pierwszych i najczęściej zadawanych pytań to: jak wyglądają egzaminy na architekturę i ASP? 
W zależnosci od miejsca lokalizacji uczelni, na którą zdaje kandydat wymogi egzaminacyjne są różne, jednak ideowo zbliżone. Ich główny cel to zbadanie umiejętności przyszłych studentów,

tj. wyobraźnia przestrzenna, warsztat rysunkowy, kreatywność, etc.  


 

Na ogólną ocenę,   sumę   punktów    rekrutacyjnych,   składają    się    te    uzyskane z wyznaczonych przedmiotów maturalnych oraz punkty z wewnętrznego egzaminu predyspozycji do zawodu.  W większości przypadków ogranicza się on do stworzenia jednego lub kilku prac rysunkowych z wyobraźni na zadany temat, w określonym czasie, lub narysowaniu zbioru przedmiotów czy też postaci z natury. Ocenie podlegają, m.in. kompozycja, analiza i rozwiązanie problemu, zgodność z tematem, umiejętności manualne. 

 

Inną z form sprawdzianu jest chociażby test predyspozycji do zawodu architekta obowiązujący na Politechnice Gdańskiej,

czy też zadania opisowe wraz z budową makiety na Politechnice Warszawskiej.

     Jeżeli chodzi o egzaminy na wyższe uczelnie artystyczne (ASP) temat przedstawia się podobnie.

W ramach rekrutacji organizowany jest egzamin z rysunku i malarstwa. Dodatkowo część tego typu szkół wymaga przedstawienia przysłowiowej  „teczki”, czyli zbioru prac malarskich i rysunkowych, które wraz z pracami wykonanymi na egzaminach stanowią podstawę do oceny twórczości kandydata.

Egzamin wewnętrzny to zazwyczaj studium natury oraz sprawdzian kierunkowy (w drugim etapie) - czyli temat, bądź kilka zagadnień do zrealizowania za pomocą określonych technik wyrazu artystycznego. Może być to odpowiedź na zadany temat hasłowy i realizacja rysunkowa (kierunki artystyczne: malarstwo, grafika, etc.) czy też, np. zbudowanie makiety o określonych parametrach (architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, etc.)

Szkoła Rysunku Gliniana

ul. Babina 17/2

62-800 Kalisz

gliniana10@gmail.com

tel. 502 670 063