Prawdziwa sztuka to taka,
która powstaje dzięki potrzebie tworzenia.Dane adresowe


Szkoła Rysunku Gliniana

ul. Babina 17/2

62-800 Kalisz

gliniana10@gmail.com

tel. 502 670 063

Dane do przelewu

UWAGA! Zmiana numeru konta i danych do przelewu

Wpłat można dokonywać, na początku miesiąca, podczas zajęć, bądź przelewając pieniądze na poniższy nr konta bankowego przed pierwszymi zajęciami.

Santander Bank: 15 1090 1128 0000 0001 4256 5135

Dane do przelewu: Studio Projektowe Natalia Pietrzykowska, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz,

tytułem: Kurs rysunku, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Babina 17/2.

2. Nie powołuje się inspektora ochrony danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) procesu rekrutacji na kurs (na podstawie art. 6 ust.1 litera b).

b) przedstawienie oferty, oferowania usług (na podstawie art. 6 ust.1 litera b)

c) rozliczenia finansowego (na podstawie art. 6 ust.1 litera b)

d) w celach kontaktowych odnośnie, np. zmian organizacyjnych zajęć, etc, (na podstawie art. 6 ust.1 litera b).

e) w celu promowania działalności edukacyjnej Studia Projektowego, ewaluacji oraz osiągnięć i umiejętności uczestnika zajęć, a także pamiątkowego uwiecznienia pobytu na kursie rysunku prowadzonym przez powyższą firmę przy ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz (na podstawie art. 6 ust.1 litera a).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy, instytucje publiczne, (zobowiązane na podst przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych), którym Administrator danych osobowych jest zobowiązany udostępnić dane osobowe, jak również podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od realizacji usługi.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.