Harmonogram i opłaty

Poniżej przedstawiony jest grafik zajęć wraz z informacją o opłatach w poszczególnych grupach i miesiącach w okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2021. 

UWAGA!!!
Terminy zajęć w styczniu 2021 mogą ulec zmianie (np. w wyniku wprowadzenia nowych obostrzeń przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19)


Grupa I, dzieci z klas 1-4, czwartek, godz. 16:30-17:30

listopad - styczeń

Grupa II, klas 5-8, środa, godz. 16:30-18:00

listopad - styczeń

Grupa II, klasy 5-8, czwartek, godz. 17:45-19:15

listopad - styczeń

Grupa II, klas 5-8, sobota, godz. 12:30-14:00

listopad - styczeń

Grupa III, licealna, piątek, godz. 16:30-19:30

listopad - styczeń

Grupa III, licealna, sobota, godz. 9:00-12:00

listopad - styczeń

Opłaty

UWAGA! Zmiana numeru konta i danych do przelewu

Wpłat można dokonywać, na początku miesiąca, podczas zajęć, bądź przelewając pieniądze na poniższy nr konta bankowego przed pierwszymi zajęciami.

Santander Bank: 38 1090 1128 0000 0001 4236 0439

Dane do przelewu: Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz, tytułem: Kurs rysunku, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc