Harmonogram i opłaty

Informacje będą dostępne po ustaleniu ilości i terminów grup na rok 2021/2022. W związku z sytuacją epidemiologiczną na zajęciach obowiązują następujące zasady ( na podstawie www.rpo.gov.pl )

  • Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk
  • W zajęciach uczestniczyć mogą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
  • Zajęcia organizowane są w nielicznych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy kursantami co najmniej 1,5 metra.
  • Każdy uczestnik powinien posiadać swoje przybory rysunkowe i szkicownik lub brystol do własnego użytku.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.