Harmonogram i opłaty

Poniżej przedstawiony jest grafik zajęć wraz z informacją o opłatach w poszczególnych grupach  w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku. W związku z sytuacją epidemiologiczną na zajęciach obowiązują następujące zasady ( na podstawie www.rpo.gov.pl )

  • Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,  dezynfekcja rąk
  • W zajęciach uczestniczyć mogą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
  • Zajęcia organizowane są w nielicznych grupach, z zachowaniem dystansu pomiędzy kursantami co najmniej 1,5 metra.
  • Każdy uczestnik powinien posiadać swoje przybory rysunkowe i szkicownik lub brystol do własnego użytku.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.


Grupa I, dzieci z klas 1-4, czwartek, godz. 16:30-17:30

styczeń- czerwiec

Grupa II, klas 5-8, środa, godz. 16:30-18:00

styczeń- czerwiec

Grupa II, klasy 5-8, czwartek, godz. 17:45-19:15

styczeń- czerwiec

Grupa II, klas 5-8, sobota, godz. 12:30-14:00

styczeń- czerwiec

Grupa III, licealna, piątek, godz. 16:30-19:30

styczeń- czerwiec

Grupa III, licealna, sobota, godz. 9:00-12:00

styczeń- czerwiec

Opłaty

UWAGA! Zmiana numeru konta i danych do przelewu

Wpłat można dokonywać, na początku miesiąca, podczas zajęć, bądź przelewając pieniądze na poniższy nr konta bankowego przed pierwszymi zajęciami.

Santander Bank: 38 1090 1128 0000 0001 4236 0439

Dane do przelewu: Piotr Pietrzykowski Biuro Architektoniczne, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz, tytułem: Kurs rysunku, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc